Bidra i kirken

BLI MED PÅ TEAM

Bli med på team?

I Salt ønsker vi at så mange som mulig skal delta på team. Vi tror at alle har noe de kan bidra med. Finner du ikke et team under som passer for deg, men du føler du har noe å bidra med? Det er mange områder vi trenger hjelp til som ikke går under team, spesielt til våre årlige eventer. Ta kontakt, så finner ut vi ut av det.

LYD

Har du øre for lyd? Har du styrt lyd tidligere, eller ønsker du å lære mer om hvordan miksen blir til? Ta kontakt hvis du lurer på noe.

LYS

Har du styrt lys tidligere, eller ønsker du å lære det? Ta kontakt uansett hvor stor interessen er!

SKJERM

Ønsker du å styre det som foregår på skjermen? I Salt trenger vi en stødig hånd på alle våre gudstjenester.

MEDIA

I Media-teamet trenger vi deg som kan grafikk, foto, video, redigering, illustrasjon. Har du interesse, men ønsker å lære mer er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

LOVSANG

Er du en som liker å synge, eller spiller et instrument? I Salt ønsker vi alle velkommen til å være med. Om du synger, spiller gitar eller har et talent på ulike fløyter, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

KAFÈ

Liker du å lage mat, trakte kaffe eller glede folk med godsaker? I Salt trenger vi folk som kan legge tilrette for kafè etter gudstjenesten.

FOLK

Liker du å prate med folk, bli kjent med nye og gi high-five? Folk-teamet tar i mot alle som kommer til gudstjeneste, og ser til at nye mennesker får et godt møte med kirken.

VEILEDNING

Har du kompetanse innenfor veiledning? Vi er på jakt etter mennesker som kan bidra i Salt sin veiledningstjeneste.

BARNEKIRKE

Liker du å jobbe med barn? I barnekirken trenger vi folk som kan leke, tegne, prate, spille, synge og mye mer.

TOLKETJENESTE

Er du god i språk? Vi tilbyr oversettelse under våre gudstjenester, og trenger mennesker som kan oversette talen til engelsk under møtene.

GI TIL KIRKEN

Med ditt bidrag når vi lengre!

Salt - èn menighet, flere steder

Byggfond - Vi trenger et stort hus for Salt

Ønsker du å gi en gave, finnes det tre måter å gi på:

Du kan overføre til kontonummer 3000.30.14661. Send oss en mail på post@saltbergen.no med navn og personnummer dersom du ønsker skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Trykk på bildet over for å komme til skjema og for mer info.

Du kan gi på mobilen gjennom Vipps. Søk opp Salt Bergenskirken eller Vipps-nummer: 12345 Skriv inn beløp og merk betalingen.

Merk gaven med hva du ønsker den skal gå til: Drift, Glocal, eller byggfond.

Takk for gaven din! Ønsker du skattefradrag for din gave, er det bare å sende oss en epost med navn og personnummer til post@saltbergen.no.

TRAINEE I SALT

Trainee i Salt

Vi har opptak for trainee hvert semester, vår og høst.

Om du ønsker å få trainee-erfaringen godkjent som studiepoeng, er dette mulig gjennom Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Når?

Høstsemesteret  28.August – 18. Desember

Vårsemester 8. Januar  – 18. Juni.

Ønsker du søknadsskjema eller mer informasjon? Fyll ut skjema under dersom du lurer på dette.

SALT KOMPETANSE

SALT KOMPETANSE

«Vi drømmer om en kirke som er sulten på læring, utvikling og vekst. Jesus samlet en gruppe mennesker rundt seg og gav dem en større kjennskap til Gud; bredere kunnskap om verden og sterkere erfaringer i livet. Vi drømmer om en kirke hvor hver enkelt vokser, utrustes og utfordres til å leve et lærende liv.» 
Disippelskap er en innholdsdrevet prosess som leder et menneske til et liv i etterfølgelse av Jesus, og til større likhet med Han. Til dette livet vil vi hjelpe alle troende i Salt. Vi tror også det er sant at «alt står og faller på lederskap.» Lederskap finnes imidlertid ikke bare hos noen få, men kan utvikles i alle mennesker. Som kirke vil vi bidra til å se mennesker leve ut sitt fulle potensial. 
 
Vi tror det finnes et gudgitt ønske om fremdrift i alle mennesker – at livet er på vei fremover! Salt Kompetanse drømmer om å koble ditt ønske om fremdrift med økt forståelse og se deg få styrke dine ferdigheter i møte med livet. 
I høst har Salt ønsket mange nye mennesker Velkommen. Som kirke vil vi imidlertid ikke å stoppe ved et hei, men også hjelpe mennesker Videre. Vi mennesker har i oss et ønske om utvikling, både for oss selv og for dem vi deler livet med. Derfor starter vi nå en ny avdeling i kirken med navnet Salt Kompetanse, hvor vi legger til rette for Vekst i personlig liv og lederskap.
Vårt mål er å gi flere muligheter hvert halvår til vekst i personlig liv og lederskap. Alle skal ikke gjøre alt, men hver og en er invitert til å velge en holdning og praksis av livslang læring. I løpet av høsten blir det flere ulike kvelder med undervisning. Noen kurs er åpne, andre mer spesifikke. Mer info kommer. Velkommen til en lærerik og livslang trosreise!

Jeg vil vite mer om hvordan jeg kan bidra i Salt

11 + 2 =