Salt — En kirke som planter kirker

Vår visjon er å være en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighets fellesskap.

Etter at Salt ble startet i 2004 har det stadig vokst frem nye gudstjenester og forsamlinger på nye steder og inn mot nye nettverk i Bergensregionen. Foruten tre gudstjenester i Bergen Sentrum har det siden 2014 vokst frem nye forsamlinger blant internasjonale, i Nordhordland, i Os og på Voss. Og det er et voksende nettverk på Sotra.

Vi ser en kirke som stadig planter nye kirker, ikke bare i Bergensregionen men også i andre byer i Norge og Europa, og Trondheim er neste steg. Modellen med en sterk ressurskirke i sentrum, og nærkirker i områdene rundt er en modell vi tror er bærekraftig på lang sikt.

 

Salt Church Multiplication Center

For å realisere visjonen om å bli en kirkeplantende bevegelse i Norge og Europa har vi etablert et ressurssenter for kirkeplanting – Salt Chuch Multiplication Center (CMC). Salt CMC skal være en katalysator for kirkeplanting og vekst, og har følgende hovedmålsettinger:

  • Trening og utrustning av menighetsplantere og pastorer gjennom Salt Church Planting Institute.
  • Være et kompetanse- og ressurssenter for pastorer og kirkeplantere, med kjernekompetanse og ressursbase innenfor kirkeplanting, reproduksjon og multiplikasjon.
  • Muliggjøre tilstrekkelig finansiering for kirkeplanting, og assistere kirkeplantere i å reise kapital.
  • Koordinere kirkeplanting og –reproduksjon for Salt i Norge og Europa.

Salt CMC arrangerer jevnlige forum med fokus på kirkeplanting – Salt CMC Forum – og pastorer og ledere fra andre kirker og kirkesamfunn inviteres til å delta. Høsten 2016 arrangeres CMC Forum 9. september (under Saltkonferansen) og 2. desember.

For mer informasjon , se Salt CMC

 

Salt Church Planting Institute

Trening og utrustning av kirkeplantere er den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med kirkeplanting. I september 2015 ble Salt Church Planting Institute (CPI) etablert, et ettårig program for å trene kirkeplantere, med studie og praksis kombinert.

Gjennom ukentlig undervisning og hands-on lederresidens i en eksisterende forsamling eller kirkeplanting får hvert år et kull med kirkeplantingskandidater en unik erfaring og utrustning til å selv gå ut og starte en ny kirke. Gjennom året arbeides det med en konkret kirkeplantingsplan. Salt CPI anslås til å tilsvare et 20% studium, og kan gjennomføres ved siden av annen jobb eller studium.

Kontakt oss for mer info eller påmelding

15 + 5 =

Bjørnsonsgate 28,
5059 Bergen

Kontonr: 3000.30.14661
Org.nr: 986356991 

post@saltbergen.no
Telefon: 47616000

v

Kontakt oss


post@saltbergen.no
Telefon: +47 476 16 000

Finn oss


Bjørnsons gate 28,
5059 Bergen

Gi en gave


Kontonr: 3000.30.14661
Org.nr: 986356991

15 + 5 =

Copyright © 2018 Salt