OM OSS

Salt er en moderne menighet for dagens mennesker i Bergen og omegn. Vi er en kirke både for deg som ikke tror så mye men vil finne mer ut av din egen trosreise, og for deg som vil vokse og utvikle deg som kristen i din etterfølgelse av Jesus.

Salt ble startet i 2004, og er tilknyttet Pinsebevegelsen. Vi har et feirende og folkelig uttrykk i gudstjenestene våre, og ønsker å treffe bredt så du kan kjenne deg hjemme hos oss uten å være så vant til kirke. En vanlig gudstjeneste består av sang, litt småprat eller et intervju, en kollekt, og forkynnelse. Den andre delen av å være kirke er å møtes i hjemmene på onsdagskvelder, i grupper på 6-12 personer. Vi tror at den store offentlige gudstjenesten, og den nære samlingen i de mange hjem utfyller hverandre i å utruste enkeltmennesker i sin trosreise.

Velkommen til oss, vi har masse plass til nye mennesker!

VÅR TRO

Vi tror på Jesus Kristus som Guds sønn. Vi tror at han var helt menneske og helt Gud, og at han kom til jorden for å vise hvem Gud er, og for å reparere relasjonen mellom Gud og mennesker med sin død på korset. Vi tror at han seiret over døden og synden da han stod opp fra graven, og at han har sendt alle troende ut med en misjon: Å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av ham. Vi tror at etter Jesus reiste til himmelen, sendte han den Hellige Ånd for å utruste de troende til å være og gjøre disipler.

VÅR VISJON

Vår LIVSVISJON for enkeltmennesket er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus.

Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighets fellesskap.

Vår STØRRE VISJON er å være et senter for nyskapning, utrustning og trening, så at mennesker finner og fyller den plass Gud har tenkt for dem, og slik ekspanderer Guds rike lokalt, nasjonalt og globalt.

Basert på denne visjonen har vi laget oss en drømmeliste som beskriver hvordan vi ser for oss at en slik kirke kan se ut:

EN NY KIRKE
Vi drømmer om en ny kirke for en ny generasjon. En kirke som formidler håp og tro på en folkelig, frisk og tydelig måte. En kirke som møter de lengsler og behov som vår verden har, ved å formidle og demonstrere Guds kjærlighet gjennom ord og handlinger. En kirke for mennesker i dag.

EN JESUS-ETTERFØLGENDE KIRKE
Jesus er vår Frelser og vårt forbilde. Vi følger ham på veien gjennom livet, mens vi oppdager mer av hans sannhet, og nyter det livet han har gitt oss. Relasjonen til Jesus er den viktigste relasjonen vi kan lede mennesker til.

EN VOKSENDE KIRKE
Vi drømmer om en attraktiv, inkluderende og livskraftig kirke. En menighet med sunn lære; som bygger menneskers liv; som preges av gode prosesser; som er oppfinnsom i å skape nye arenaer for å øke sin påvirkning; som skaper trivsel for ulike typer mennesker; som ledes av trygge ledere; som kjennetegnes av lidenskapelige Jesus-etterfølgere; og attraherer nysgjerrige søkere

EN FEIRENDE KIRKE
Vi drømmer om en kirke med store og tilgjengelige gudstjenester, som preges av god atmosfære og Guds nærvær. Hvor mennesker i alle aldre deltar i gudstjenesten; hvor sang, musikk, forkynnelse, undervisning og fellesskap er oppbyggende og interessant også for dem som opplever kirken for første gang

EN HVERDAGSKIRKE
Vi drømmer om en kirke som også leves ut i hverdagen. Hvor det kristne livet praktiseres gjennom at mennesker i ulike livssituasjoner finner trøst, oppmuntring og vennskap blant sine kristne søsken. Hvor enkeltpersoner og familier følger Jesus og preges av ham. Hvor hjemmene åpnes for samlinger og fellesskap hvor folk blir sett, hørt og inkludert.

EN RELASJONELL KIRKE
Ekte og gode relasjoner er noe alle lengter etter, og som betyr en forskjell for vår livskvalitet. Vi drømmer om en kirke hvor forskjellige mennesker i alle aldre finner sammen i livsnære vennskap, hvor man snakker sant om seg selv, om Gud og om livet. En kirke hvor man bevarer gode vennskap og finner nye venner.

EN MISJONAL KIRKE
Vi drømmer om en menighet som lever i denne verden med en tydelig hensikt; som oppmuntrer mennesker til å leve for Jesus i sin hverdag, og som sender og støtter dem som ønsker å nå nye folkegrupper, kulturer og nasjoner med evangeliet om Jesus Kristus.

EN LÆRENDE KIRKE
Vi drømmer om en kirke som er sulten på læring, utvikling og vekst. Jesus samlet en gruppe mennesker rundt seg og gav dem en større kjenneskap til Gud; bredere kunnskap om verden og sterkere erfaringer i livet. Vi drømmer om en kirke hvor hver enkelt vokser, utrustes og utfordres til å leve et lærende liv.

EN TJENENDE KIRKE
Vi drømmer om en kirke som betyr en forskjell for byen, nasjonen og for verden. Hvor vanlige mennesker engasjeres i oppfyllelsen av Guds drøm om helbredelse for hele mennesket og skaperverket; et tjenende fellesskap mellom mennesker; evig fred basert på revolusjonerende kjærlighet; og håp for fattige og undertrykte.

EN RESSURSSTERK KIRKE
Vi drømmer om en kirke som er rik på ressurser, talenter og kunnskap, slik at vi kan virkeliggjøre vår felles drøm. En kirke som preges av et sunt miljø, hvor talenter utvikles og vi inspirerer hverandre; hvor kunnskap og erfaring videreformidles og bringer vekst til stadig flere; hvor tilgangen på økonomiske ressurser er en mulighet og ikke en begrensning.

VÅR HISTORIE

Salt ble grunnlagt i 2004 av Øystein og Gina Gjerme, sammen med en gruppe dedikerte mennesker. Vi begynte med formiddags-gudstjenester i gymsalen på Rå Skole, og flyttet i 2007 inn som leietakere hos Kristkirken i Kanalveien på Minde. I 2011 flyttet Anja og Christian Thorbjørnsen til Knarvik for å samle et oppstartsteam rundt seg for å plante en Salt-menighet der. De har nå gudstjeneste hver søndag i Knarvik sentrum.

I 2012 plantet vi en gudstjeneste på Det Akademiske Kvarter i sentrum rettet mot studenter og unge voksne, i tillegg til den opprinnelige ettermiddagsgudstjenesten som ble holdt i Kanalveien. I 2013 flyttet begge disse gudstjenestene til Salem. I 2014 startet Espen og Jenny Eidsvåg Salt International, som er vår engelskspråklige gudstjeneste. De har nå gudstjeneste hver søndag. I 2015 begynte Daniel og Rikke Lina Matthiesen oppstartssamlinger på Os. I 2015 tok Salt over Sion Voss, som nå heter Salt Voss. Sara og Vegard Hansen har flyttet der og holder på å samle motiverte mennesker til et oppstartsteam. Høsten 2016 flyttet vi alle sentrumsgudstjenestene inn på Ricks Teater.

Kirken er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge og har røtter i pentakostal teologi. I uttrykksform lar vi oss inspirere av menigheter med lignende uttrykk som oss, som for eksempel Hillsong, og ulike norske menigheter.

Bjørnsonsgate 28,
5059 Bergen

Kontonr: 3000.30.14661

post@saltbergen.no
t: 47616000

v

Kontakt oss


post@saltbergen.no
Telefon: +47 476 16 000

Finn oss


Bjørnsons gate 28,
5059 Bergen

Gi en gave


Kontonr: 3000.30.14661
Org.nr: 986356991

3 + 4 =

Copyright © 2018 Salt