Salt Diakonalt

I Matteus 25,45 sier Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» En sentral del av det å være kirke er omsorgen og involveringen for de svakeste i samfunnet. Salt har over flere år vært engasjert i kampen mot menneskehandel gjennom For Freedom, og i arbeid for asylsøkere og andre initiativer.

Salt Integrering

Salt Integrering ønsker å fremme integrering i byene og nærmiljøene våre, både gjennom praktisk hjelp og gjennom å tilby et varmt og inkluderende fellesskap. Årlig arrangeres julefest for flyktninger og asylsøkere. Les mer på facebook.com/saltintegrering.

ForFreedom

ForFreedom er en kampanje mot moderne slaveri. Vårt arbeid er sentrert rundt fire viktige områder: forebygging, samarbeid med andre frivillige og statlige aktører, innsamling, og ikke minst «etteromsorg» for tidligere ofre for moderne slaveri.
Årlig arrangerer vi For Freedom Aksjonen i Bergen og Trondheim, hvor målet er å nå flest mulig med informasjon om moderne slaveri og samle inn penger til kampen mot moderne slaveri. Les mer om vårt arbeid http://forfreedom.no/

Salt kulturskole

Salt kulturskole er vårt svar på de lange køene i den offentlige kulturskolen. Her finner du trygge, dyktige lærere som tar deg et steg videre uansett hvilket nivå du er på fra før. Vi tilbyr enetimer for unge og voksne i blant annet piano, sang, gitar, bass, trommer og fiolin og har også nybegynnerkurs i grupper for gitar. Les mer om vårt arbeid: www.saltkulturskole.no

Ønsker du å være en del av dette fremover? Ta kontakt så kan vi sammen bety enda mer for enda flere.

15 + 8 =

Bjørnsonsgate 28,
5059 Bergen

Kontonr: 3000.30.14661
Org.nr: 986356991

post@saltbergen.no
Telefon: 47616000

v

Kontakt oss


post@saltbergen.no
Telefon: +47 476 16 000

Finn oss


Bjørnsons gate 28,
5059 Bergen

Gi en gave


Kontonr: 3000.30.14661
Org.nr: 986356991

13 + 2 =

Copyright © 2018 Salt