Hva er Tentro og hvem er det for?

Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge. Det er åpent for alle uavhengig av menighetstilhørighet, så uansett hvem du er; du er hjertelig velkommen. Målet med Tentro er å skape en arena hvor man kan koble store tema som Gud, livet og evigheten med våre hverdager, i tillegg til at det selvsagt også er mye sosialt, gøy og spennende som skjer.

Hvordan blir Tentro-året i Salt 2019/20?

Tentrosamlinger annenhver onsdag, med spennende undervisning, gode samtaler og gøye overraskelser. Undervisningen tar for seg grunnleggende temaer om Gud, Jesus, Bibelen og hva det vil si å være en kristen.

Salt Ung: Hver fredag har vi gudstjenester for elever på ungdomsskolen og VGS. Som Tentroelev i Salt blir du en del av et stort ungdomsmiljø, og får være med både å delta og bidra på Salt Ung i løpet av året.

Turer: Vi starter året med en overnattingstur for å bli bedre kjent med hverandre. Etter jul drar vi på vinterleir med resten av Salt Ung. I tillegg drar vi sammen på Ufestivalen i juli

Gudstjenester på søndag: Vi er en del av en stor kirke, og vi deltar på ulike måter gjennom året på søndagsgudstjenestene i Salt.

Høytidsdagen 2020 vil være den første søndag i mai, 3. mai.

Forum: Vi flytter inn i nye lokaler på Danmarksplass og gleder oss til å invitere til tentro og Gudstjenester der fra høsten av.

Pris: 2.000 kr per semester (inkl alle turer bortsett fra Ufestivalen)

Kontakt oss for mer info eller påmelding

11 + 7 =

Kontakt oss

2 + 9 =

Bjørnsons gate 28,
5059 Bergen

Kontonr: 3000.30.14661
Org.nr: 986356991

post@saltbergen.no
Telefon: 47616000

v

Kontakt oss


post@saltbergen.no
Telefon: +47 476 16 000

Finn oss


Bjørnsons gate 28,
5059 Bergen

Gi en gave


Kontonr: 3000.30.14661
Org.nr: 986356991

12 + 5 =

Copyright © 2018 Salt